หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 39 งาน

1. Developer C (ปฏิบัติงานที่โรงงานพระประแดง)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

To perpose for our new software to service our customer วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. ช่างซ่อมบำรุง(นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ควบคุมงานซ่อมบำรุงระบบอาคารสำนักงาน ไฟฟ้า ประปา ระบบความเย็น เครื่องจักร และเครื่องใช้สำนักงาน วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (บริษัทในเครือ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

บริการการขายผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลภายในองค์กร วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( บริษัทในเครือ )

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ดูแลและบริหารงานคลังสินค้า ตรวจนับสต็อคสินค้าคงเหลือ เบิก-จ่ายสินค้าประจำวัน วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. ช่างพิมพ์ (ด่วน)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ประจำเครื่องพิมพ์ต่างๆ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. Industrial Engineering(นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ดูแลกระบวนการผลิต ควบคุมบริหารจัดการการทำงานของพนักงาน ปรับปรุงขบวนการผลิตโดยใช้เครื่องมือ I.E.
มีค
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (บริษัทฯ ในเครือ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ดูงานด้านการวางแผนการผลิต วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. เจ้าหน้าที่ IE (บริษัทฯ ในเครือ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต (บริษัทฯ ในเครือ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ไม่ระบุ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัย
วิเคราะห์หาความเสี่ยงต่างๆ
ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอ
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(สินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

งานประชาสัมพันธ์ รับโทรศัพท์ ต้อนรับลูกค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. ช่างคุมเครื่องจักร(ด่วน) ประจำพระประแดง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ควบคุม ดูแล เครื่องจักร ให้ผลิตชิ้นงานตาม order ที่กำหนด วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ดูแลรับผิดชอบขบวนการอบรมเพื่อพัฒนาบุคคลากรทุกระดับ อย่างต่อเนื่อง วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. Senior ERP Programmer( Axapta / MS Dynamics AX ) Urgent !

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Develop system to support and maintenance user daily operations for all new established business a วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 25,000 - 30,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. เจ้าหน้าที่จัดซื้อซ่อมบำรุง

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

จัดซื้อ,จัดจ้าง,งานด้านซ่อมบำรุง,ดูแลเครื่องจักรต่างๆ,งานซ่อมสร้าง,งานระบบโรงงาน วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. QC. Digital (Urgent)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ตรวจคุณภาพงาน จัดเรียงสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน 7,000 - 8,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Data Preparation (ด่วนมาก)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

เตรียมข้อมูลของลูกค้าเพื่อส่งให้กับหน่วยงานการผลิต วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 4
เงินเดือน 9,000 - 10,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Senior Maintenance Engineer (sinsakhon)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Response for PM Maintenance / machien breakdown and machine improvement for more productivity.
-
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. หัวหน้าช่างประจำอาคาร (สีลม) ด่วนมาก

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- วางแผนการ PM ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบน้ำ และเครื่องจักร ในอาคารสูง
- ควบคุมการทำงานของ
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่เกิน 13,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำบริษัทในเครือ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

รับผิดชอบงานด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา ไม่ระบุ
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. Employee Relations Supervisor, Prapadaeng & Sinsakorn Plant

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Designing new policies
- Establishing and maintaining good relationships between employers and em
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. Customer Service (ประจำสีลม)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- ประสานงานติดต่อฝ่ายต่างๆ ในองค์กรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขาย
- รับ เรื่อง ให้ข้อมูลเบื้องต้นแก
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน 8,000-15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. System Analyst (Silom)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Responsible for gathering and analysis requirement
- Control application development
- Design an
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 25,000 - 33,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. System Engineer (ประจำแจ้งวัฒนะ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Implement & configuration Windows Server , Linux or Unix , Network system etc.
- System Administr
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 3
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. Software Developer (แจ้งวัฒนะ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

• Develop application to support Project
• Design & Develop & Coding web application and windows a
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. ช่างคุมเครื่อง (สีลม) ด่วนมาก

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- ดูแลควบคุมการทำงานของเครื่องกล เช่นเครื่อง Print ขนาดใหญ่ และอุปกรณ์
- ดูแลเครื่อง Print Digital
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ (บริษัทฯ ในเครือ)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ (บริษัทฯ ในเครือ) วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน 15,000-18,000
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. นักศึกษาฝึกงาน (สีลมและสมุทรสาคร ด่วนมาก)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ทำงาน ในแผนกต่างๆ ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 10
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. Product Design / Graphic Design / Creative Design ( Silom )

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ และ บรรจุภัณฑ์ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
30. เจ้าหน้าที่ Security(สินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ดูแลงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ดูแลระบบ Access Control
ดูแลระบบกล้อง cctv
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
31. Supervisor Converting(สินสาคร)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ควบคุมกระบวนการผลิตหลังการพิมพ์ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
32. Cost Accounting Staff, Sinsakorn Plant (Samutsakorn)

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Monitor and review costs and related system reports for accuracy.
- Analyzes changes in product d
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรสาคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
33. Senior Account Receivable - Silom

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Control and follow up for overall Account Receivable functions
- Control for Credit/Debt Collecti
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
34. HR Assistant, Staff

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Responsible for recruitment function
- Provide document support to training & development and per
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน 9,000 - 15,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
35. ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาพระสมุทรเจดีย์

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ซ่อมแซมดูแลบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
36. Accounting Supervisor - Silom Office

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Responsible for accounting work
- Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
37. Accounting Staff

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Responsible for Accounting work
- Preparation of Trial Balance Reconciliations on monthly basis.
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 5
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
38. Printing Manager

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

- Manage both sheet & web printing system to meet our quality standard and cost saving scheme
- Man
วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
39. เจ้าหน้าที่ QC ประจำสีลม

บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด

ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าประเภทงานพิมพ์ และจัดเรียงลงบรรจุภัณฑ์ วันที่ 11 พ.ค. 2553
อัตรา 12
เงินเดือน 7,000 - 8,000
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , MeawZa , LemonToday , CafeDD , GigGog , SiamSee , ThaiGood , SocialSiam , GossipSiam , ThaiNewsOnline , THLady , ThaiPromote , Topic2u , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี